:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: ดำเนินการพัฒนา ปรับภูมิทัศน์สวนสุขภาพบุรีรักษ์

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.
ตามที่เทศบาลฯได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลปรับภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ ให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร