:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: เทศบาลตำบลลำปลายมาศ เปิดหน่วยบริการชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

12 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ เปิดหน่วยบริการชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สามารถติดต่อขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี !!!


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร