:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: วันที่ 13 -15 เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงเทศกาลสำคัญของชาวไทย คือ วันสงกรานต์ เดิมถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย

13 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 13 -15 เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงเทศกาลสำคัญของชาวไทย คือ วันสงกรานต์ เดิมถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งคนไทยมีความผูกพันธ์เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ดังนั้นวัดจึงเป็นศูนย์รวมจัดกิจกรรมต่างๆ โดยจะมีการทำบุญตักบาตร บังสุกุลอัฐิ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ และเป็นการทำบุญเพื่อเริ่มต้นปีใหม่, การก่อพระเจดีย์ทราย เป็นการขนทรายเข้าถวายวัดและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์, การสรงน้ำพระ เป็นการสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้านและที่วัด รวมถึงสรงน้ำพระสงฆ์, การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่, และการรดน้ำอวยพรปีใหม่ให้กันและกัน น้ำ จึงเป็นสัญลักษณ์องค์ประกอบหลักของพิธีต่างๆ ในวันสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื่นคล้ายร้อน ในช่วงฤดูร้อน
ทั้งนี้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ลูกหลาน เอาใจใส่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญคนใกล้ตัว และตอบแทนพระคุณที่ท่านได้เลี้ยงดูลูกหลาน
และวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้ เป็นวันครอบครัว เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ให้ความรัก ความอบอุ่น ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างความเข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันการเกิดปัญหาในสังคม
เทศกาลสงกรานต์ จึงถือว่าเป็นวันรวมญาติ ได้มาพบเจอ ร่วมกันทำสิ่งดีๆเป็นศิริมงคล เป็นการสืบสานประเพณีสำคัญของคนไทย


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร