:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ รับสมัคร เด็กอายุ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึง 3 ขวบ เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

12 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ รับสมัคร เด็กอายุ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึง 3 ขวบ เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 4466 0311 หรือ คุณประพันธ์ เสรีวัฒน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 088-4813200


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร