:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: 31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก"

31 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก"
"วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ก่อตั้งขึ้นเพื่อในทุกคนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ สาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร"


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร