:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.2565

13 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ที่ลิงค์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร