:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

3 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายชัยยงค์ ชวนรัมย์ ปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ หัวหน้าส่วนราชการในเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อมอบนโยบายการบริหารราชการ ชี้แจงข้อราชการ ปรึกษาหารือ ติดตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
#ร่วมแรงร่วมใจสร้างลำปลายมาศให้เป็นเมืองน่าอยู่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร