:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

18 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับประชาชนที่จะนำกระทงมาลอย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อนุญาตให้ผู้ประกอบการมาจำหน่ายสินค้าบริเวณการจัดงาน สามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โทร 044-660306
ขอความร่วมมือประชาชน ลอยกระทงตามแนวทาง "1 ครอบครัว 1 กระทง" เพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง
ขอเชิญประชาชนร่วมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นี้
#ร่วมแรงร่วมใจสร้างลำปลายมาศให้เป็นเมืองน่าอยู่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร