:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: ชมรมสุขภาพดีด้วยรัก❤ ...!! ของด การจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิก / เต้นบาสโลป ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

8 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ❗❗
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชมรมสุขภาพดีด้วยรัก❤ ...!! ❌ ของด ❌ การจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิก / เต้นบาสโลป ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (8 ม.ค.65)
ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตนตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
รับวัคซีนให้ครบทั้ง 3 เข็ม สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง นะคะ
แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ โดยเทศบาลตำบลลำปลายมาศจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายหลัง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร