:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ทุกท่าน ได้มาตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK (เฉพาะกลุ่มแม่ค้า)

10 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

ขอประชาสัมพันธ์แจ้ง
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันนี้ (10 ม.ค.65) เวลา 14.00 น. ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ทุกท่าน ได้มาตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK (เฉพาะกลุ่มแม่ค้า)
โปรดนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มาด้วย
1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2สำเนาใบอนุญาตเร่ขาย หรือ สำเนาสัญญาเช่าแผง
3 บัตรผ่านการฉีดวัคซีนที่ออกโดยเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 044-660309


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร