เปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธาน… รายละเอียดเพิ่มเติม