เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในเทศบาลฯ กำนันตำบลลำปลายมาศ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมปฏิบัติการ “การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน”

วันที่ 16 มิ.ย.2564

อ่านต่อ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายประหยัด วรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ออกสำรวจปริมาณขยะที่ทิ้งลงในถัง และจุดวางถังขยะ ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ 📢

วันที่ 14 มิถุนายน 2

อ่านต่อ

วันที่ 14 มิ.ย.2564 ท่านโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้มอบเงิน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการประชาชนด้านเอกสาร แก่บุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 14 มิ.ย.2564

อ่านต่อ

นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้พบปะพูดคุยกับและมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

วันที่ 10 มิถุนายน 2

อ่านต่อ