:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองคลัง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 ประกาศ การประมูลให้เช่าตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (พูนทรัพย์) (ตลาดเช้า,ตลาดสด,ตลาดเย็น) 20 มี.ค. 66
2 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 มี.ค. 66
3 ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศอันจะต้องเสียภาษี ประจำปี 2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ 4 ม.ค. 66
4 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 19 ต.ค. 64