:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)