:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688
กองการศึกษา
นายประพันธ์ เสรีวัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
นายปรีชา วัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวศศิธร มะชิโกวา
นักสันทนาการปฏิบัติการ
นายประพจน์ เสรีวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน