:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312
คณะผู้บริหาร
นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์
นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
044-660313
พ.ต.ท.สงัด งาพิมาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
044-660315
นายประหยัด วรงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
044-660317
-ว่าง-
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
044-660316