:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายดนุเดช ศิริรัตน์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน