:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายดนุเดช ศิริรัตน์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
06-2980-7476